Kärlinjektioner

Kärlinjektioner

Injektionsbehandling av åderbråck, ådernät och kärlbristningar på benen, microsclerosering.
Åderbråck och störande ytliga ådernät och kärlbristningar på benen beror på en ärftlig benägenhet. Inuti blodkärlen finns klaffar och om de inte håller tätt ansamlas en ökad mängd blod i benen. Blodkärlen blir tjocka och slingriga och kan utvecklas till åderbråck. Inte sällan uppkommer åderbråck i samband med graviditet då man har ett ökat tryck i benens ådernät. Man kan också få kärlbristningar och tunnare ådernät på benen som beroende på tjocklek är röda eller blå i färgen. De kallas också telangiektasier, och behöver inte ha något samband med åderbråck.

Åderbråck ända upp till 7 mm diameter behandlas med microsclerosering, injektionsbehandling, eller med skumbehandling. Med en mycket tunn nål sprutas en lösning in som får kärlet att skrumpna och försvinna. Microscleroseringslösningen innehåller en mycket koncentrerad saltlösning eller läkemedlet ethoxysclerol i form av lösning eller skum.

Injektionsbehandlingen av åderbråck är enkel och ger endast ett minimalt obehag, ingen egentlig smärta. Första veckan efter microscleroseringen kan man få lite blåmärken och inom 1-3 månader brukar åderbråckskärlen försvinna. Under en tid kan åderbråckskärlet kännas förhårdnat eller förtjockat. I sällsynta fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden av järn från blodet, s k hemosiderinfläckar. En eller flera sprutbehandlingar behövs beroende på hur mycket åderbråck man har.

Vid injektionsbehandling av åderbråck används en stödstrumpa på benet dygnet runt i en vecka och dagtid ytterligare en vecka efter sprutbehandlingen. Vi avråder från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter injektionsbehandlingen av åderbråck.

Vid injektionsbehandling kan även små kärlbristningar och ådernät ner till 0,2 mm i diameter behandlas. Vid injektionsbehandling av ådernät och kärlbristningar behövs inga särskilda bandage efter behandlingen. Däremot avråder vi från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter behandlingen av kärlbristningar och ådernät. Liksom för åderbråck så kan man få övergående blåmärken första veckan när man sprutbehandlar ådernät. De flesta kärlbristningarna och ådernäten brukar försvinna inom 4-6 veckor efter injektionsbehandlingen, men om man har rikligt med kärbristningar kan fler sprutbehandlingar än en behövas. Microsclerosering av ådernät ger inga stora obehag.

Certifierad för estetisk injicering