top of page

Botox rynkbehandling i Piteå och Luleå

Har du börjat få mimikrynkor eller har det “arga vecket” i pannan börjat framträda allt mer?

 

Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen vilket med årens gång framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Som ett resultat av stigande ålder eller genetiska anlag tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas allt mer – de omvandlas till rynkor.

 

Om du vill förebygga eller reducera rynkor är en kombiantion av Botox och kemisk peel ett utmärkt sätt att stanna upp hastigheten på åldrandet. Botox /Vistabel) är ett godkänt läkemedel som hjälper dig att minska och reducera rynkorna genom att tillfälligt ge en viss nedsättning i din rörelseförmåga i det område som behandlas. När en viss pares uppstår “försvagas” muskulaturen och rynkorna reduceras, vilket ger dig ett yngre och piggare utseende.

Hur fungerar Botox?

 

Botox blockerar impulsen från nerven till de muskelneuroner, som orsakar muskeltonus (muskelsammandragning). Botox försvagar musklerna under en begränsad period och därav försvinner anspänningsrelaterade rynkor. I de flesta fall kompletterar man en Botoxbehandling med olika fillers för att arbeta bort rynkan fullständigt. Dina närliggande och obehandlade musklerna påverkas inte, vilket gör att din normala mimik finns kvar, det är endast de punktinsatser vi genomför som ger effekt.

Är Botox säkert?

 

Botox är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Botox har nu blivit alltmer använt i estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor.

 

Botoxen lämnar din kropp inom 24h men har en effekt som kvarstår under en längre tid. En förekommande missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt, men så är inte fallet.

 

Vi på Setic Skincare strävar efter att begränsa de vanemässiga och omedvetna anspänningsuttrycken, utan att för den delen förhindra ditt sätt att uttrycka dig. En korrekt genomförd behandling hjälper dig att se mer utvilad och vital ut.

Botox Injektioner
Le kvinna

Vad behandlas med Botox?

 

Botox (Vistabel) behandlar rynkor och veck i pannan och den bekymmersrynkan som brukar uppträda mellan ögonbrynen, samt linjer i yttre ögonvrån. Det finns muskelgrupper som kan behandlas och muskler som inte kan behandlas.

Finns det några biverkningar med Botox?

 

Biverkningar och komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer av relativt enkel karaktär.

 

Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl etc.) eller andra antikoagulanter dagarna före ingreppet. I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.

 

Hur stor risken för komplikation är beror på vilka muskler som behandlas. Eftersom effekten av Botox endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

International Museum of the Baroque

bottom of page