VÅRA BEHANDLINGAR

NYHET - PRP BEHANDLINGAR

Nu kan du boka PRP-behandling mot håravfall hos oss på

Setic Skincare i Piteå och Luleå.

PRP innebär att en koncentrerad mängd blodplättar (trombocyterna) tas från patientens egna blod. Med hjälp av en centrifugmaskin skiljs det ut. Den trombocytrika plasman injiceras därefter med små stick i hårbotten.

Läs mer om PRP Behandlingar

seticskincare-pitea-lulea-10.jpg